voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Bestuurlijke vernieuwing en financiën

Home / Bestuurlijke vernieuwing en financiën

Bestuurlijke vernieuwing en financiën

 • Wij zijn voor een bindend en correctief referendum.
 • Wij zijn voor zogenoemde ‘zakencolleges van B&W en GS’.
 • Wij zijn voor het instellen van een kiesdrempel.
 • Wij zijn voor een gekozen burgemeester en commissaris van de Koning.
 • Wij zijn voor aanstelling van onafhankelijke commissievoorzitters.
 • De begroting en meerjarenbegroting zijn altijd sluitend.
 • Wij zijn wars van interne inhuur.
 • Bereikbaarheid van de overheid is essentieel.
 • Brieven worden altijd binnen maximaal drie weken beantwoord.
 • Inspreken van inwoners in Staten- gemeenteraadsvergaderingen is te allen tijde toegestaan en is vast agendapunt.
 • Soepele afhandelingen voor het afgeven van vergunningen.
 • Strenge handhaving op Milieu, Visserij en dierenwelzijn.
 • Verkiezingen Waterschappen:
  • Geborgde zetels voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen worden afgeschaft:
  • Geborgde zetels vinden wij ondemocratisch, alle zetels dienen op een democratische wijze tijdens de verkiezingen worden gekozen.