voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Onderwijs en arbeidsmarkt

Home / Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

  • SterkLokaalFlevoland stimuleert onderwijs en bedrijfsleven gericht op de praktijk met elkaar af te stemmen.
  • Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of omscholing uitermate belangrijk.
  • Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg voor SterkLokaalFlevoland. De gemeenten en de provincie dienen voortijdige schoolverlating zo veel als mogelijk tegen te gaan.
  • SterkLokaalFlevoland vindt dat de terugkeer van een Ambachtsschool in Flevoland mogelijk moet zijn.
  • SterkLokaalFlevoland is voor realisering van hoger onderwijs met name in de sectoren Zorg, Horeca, Toerisme en Innovatie.