voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Schoon Veiligheid en dierenwelzijn

Home / Schoon Veiligheid en dierenwelzijn

Schoon Veiligheid en dierenwelzijn

  • Geen intensive veehouderij, biologische landbouw wordt gestimuleerd.
  • Geen grote milieu bedreigende bedrijven in Flevoland
  • 100 km/u op alle provinciale wegen, handhaving hoort daarbij.
  • Dierenwelzijnsbeleid en zorgplicht is een must in het algemeen en in de Oostvaardersplassen (OVP) in het bijzonder.
    • SterkLokaalFlevoland is voor geboortebeperking bij grote grazers inde OVP middels een prikpil.
    • Afschotvergunningen van grote grazers in de OVP is ons een gruwel.