voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Werk en inkomen

Home / Werk en inkomen

Werk en inkomen

  • SterkLokaalFlevoland wil dat Iedereen die kan werken ook werkt.
  • Extra ondersteuning voor Flevolanders die buiten hun schuld hun baan verliezen
  • Uitkeringen zijn in het beginsel tijdelijk en wie in een uitkeringssituatie belandt moet zo snel mogelijk weer aan het werk worden geholpen.
  • Voor mensen die wel willen maar niet kunnen is een langdurige ondersteuning beschikbaar en waar mogelijk worden deze mensen gestimuleerd vrijwilligers werk te doen.
  • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen snel van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.
  • De provincie stimuleert werkgevers met een loonsubsidie om mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt weer aan te nemen.
  • SterkLokaalFlevoland neemt een post ‘Armoedebeleid’ in de provinciale begroting op.