voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Wonen en bouwen

Home / Wonen en bouwen

Wonen en bouwen

  • Er moeten snel tienduizenden woningen gebouwd worden in Flevoland, in het lage-, midden- en hoge segment.
  • SterkLokaalFlevoland wil dat de gemeenten woningcorporaties actief stimuleert om voldoende, betaalbare en levensloopbestendige- en energiezuinige woningen te bouwen voor starters, senioren en chronisch zieken.
  • De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er MEER leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.
  • Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke heffingen.
  • SterkLokaalFlevoland ziet toekomst in het ‘Thuishuisproject’ dat bestaat uit het Thuishuis als kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen.
  • Inwoners in de gemeenten die langer dan twee jaar staan ingeschreven voor een huurwoning, hebben voorrang op anderen.
  • De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving regels geluidsbelasting.
  • Permanente bewoning op recreatieparken onder bepaalde voorwaarden wordt mogelijk gemaakt. Dit zal positieve gevolgen hebben op de doorstroming van de woningmarkt.