voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Zorg, preventie, sport en bewegen

Home / Zorg, preventie, sport en bewegen

Zorg, preventie, sport en bewegen

 • Niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar, ook bijv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen per week geopend. De gemeenten gaan dit actief stimuleren.
 • De provincie en gemeenten moeten streven naar kwalitatieve goede thuiszorg op maat, mantelzorg­ondersteuning, en dagbesteding, waarbij verschillen in uitvoering in de WMO met (beter presterende) omliggende provincies en gemeenten worden weggewerkt.
 • Goede mantelzorg-initiatieven om samen en gezamenlijk te wonen wil SterkLokaalFlevoland gaan ondersteunen en eventuele belemmeringen vanuit de gemeenten wegnemen.
 • SterkLokaalFlevoland wil gemeentelijke registratie mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden.
 • De zelfstandigheid van ouderen en/of verzorgenden dient gewaarborgd te zijn.
 • De provincie en gemeenten gaan activiteiten om ouderen, mindervaliden en jongeren meer en langer te laten bewegen stimuleren en ondersteunen.
 • SterkLokaalFlevoland vindt het een kerntaak dat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien
  • En hun talenten kunnen ontwikkelen en participeren.
 • De jeugd- en gezinsteams kunnen alleen goed werken als zij de benodigde jeugdexpertise in huis hebben.
 • SterkLokaalFlevoland vindt dat het kind altijd voorop staat.
 • Investeren in laaggeletterde burgers loont     
 • Sportvisserij is voor jong en oud een ontspannende buitenactiviteit. SterkLokaalFlevoland vindt dat er expliciet aandacht moet zijn voor verbetering van de mogelijkheden van deze buitensport, met name om het stedelijk water voor de sportvisserij geschikt te maken.