voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Flevoland KIEST, Stem lijst 14

Home / nieuwsberichten

Flevoland KIEST, Stem lijst 14

Waarom op Sterk Lokaal Flevoland stemmen?

  1. Realisering van de IJmeerverbinding, Lelylijn en aanleg A50 bij Kampen als voorwaarde voor de Rijksopgave woningbouw en voorzieningen houden hiermee gelijke tred;
  2. Behoud van de Flevolandse boerenbedrijven, zonder boeren geen boter, kaas en eieren
  3. Geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond maar op de daken;
  4. Sanering van de windmolens en gaan voor de alternatieven zoals Waterstof;
  5. Aanleg van grootschalige batterijen op bedrijventerreinen en in de wijken voor opslag opgewekte stroom, daarom tegen afschaffing van de salderingsregeling;
  6. Een streekziekenhuis in de Nooroostpolder komt terug;
  7. Zorgherstel in Flevoland;
  8. De ambachtsschool komt terug in Flevoland;
  9. In kader van gelijkheidsbeginsel ‘alle gemeenten hondenbelasting vrij’;
  10. motorrijtuigenbelasting wordt NIET vervangen door een heffing per gereden kilometer.

Meld je aan bij onze partij en word lid!