voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Onze speerpunten

Home / Onze speerpunten

Onze speerpunten

De onderstaande thema’s zijn samengevat in een kort statementoverzicht waar wij ons voor gaan inzetten.

Wat wil SterkLokaalFlevoland bereiken op:

Wonen

 1. Meer betaalbare en levensloopbestendige woonkansen bieden op de woningbouwmarkt door stimuleren van energiezuinige (sociale)woningbouw en Tiny Houses voor diverse doelgroepen (starters, senioren en chronisch zieken
 2. Steden en dorpen gelijkmatig laten ontwikkelen rekening houdend met alle doelgroepen, inwoners die > 2 jr ingeschreven staan krijgen voorrang
 3. Stimuleren van levensbestendig wonen inclusief zorg

Werkgelegenheid & Sociale Leefbaarheid

 1. Werkgevers krijgen loonsubsidie om mensen aan te nemen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben
 2. Investeren in laaggeletterdheid en tegengaan vroegtijdige schoolverlaters .
 3. Voer ambachtsscholen opnieuw in.
 4. Voer in overleg met bedrijfsleven HBO dependances in diverse sectoren. Bijv. Toerisme, Horeca, Zorg en Innovatie
 5. Stimuleer bedrijven die technische innovatie doorvoeren.

Provinciale Infrastructuur

 1. Spoedige aanleg Lelylijn
 2. Lelystad-NS Station Zuid (aansluiting op bestaand spoor)
 3. Verdubbeling spoortracé Lelystad-Amsterdam voor betere doorstroming
 4. Aanleg IJmeer verbinding (Amsterdam-Almere) voor trein/auto
 5. Realisering 2de NS-station Lelystad Zuid
 6. Rechtstreekse verbinding intercity Lelystad Almere Utrecht
 7. Versterking openbaar vervoer voorzieningen
 8. Opening luchthaven Lelystad bespoedigen tevens inzetten voor Cargovervoer
 9. Gratis busvervoer in daluren voor gepensioneerden en studenten
 10. Rechtstreekse open verbinding Zeewolde-Lelystad (regiovervoer)
 11. Vaarverbinding Zeewolde-Harderwijk voor fietsers en voetgangers
 12. Busverbinding Lelystad-Enkhuizen
 13. IJmeerverbinding voor betere ontsluiting met Amsterdam

Recreatie & Toerisme

 1. Versterking van Cultureel (wereld)erfgoed (Schokland)
 2. Meer uitdragen van kunst & cultuur, natuur, (watersport)sport en archeologie
 3. Aanleg Randmeer Noordoostpolder (Vollenhove/Blokzij/Kuinre)

Natuur & Biodiversiteit

 1. Meer stadsnatuur
 2. Verantwoord beheer van grofwild en grote grazers in de Oostvaardersplassen door toekomstig reduceren van o.a. de hekrunderen en Konik paarden tot een aanvaardbaar aantal.
 3. Geen intensieve veehouderij
 4. Stimuleren biologische landbouw
 5. Géén Wolf in Flevoland. 0-optie

Financiën & Subsidies

 1. Verhoging opcenten Motorijtuigenbelasting bevriezen voor komende jaren.
 2. uitgave van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, economie en recreatie.

Transparantie en Bestuurlijke vernieuwing

 1. Gekozen Commissaris van de Koning
 2. Gekozen Burgemeester in de Flevolandse gemeenten
 3. Bij megalomane risicoprojecten bestuurders aansprakelijk stellen voor mismanagement
 4. Voer referendum in bij grote projecten
 5. Wij willen een Statenakkoord met aangestelde gedeputeerden.

Herstel van het Zorgaanbod

 1. Onderzoek terugkeer basisziekenhuis in Noordoostpolder (adherentie wordt 150.000+)
 2. Stimuleer levensloop bestendig wonen, thuiszorgprojecten
 3. Versterk Gemeentelijke mantelzorginitiatieven
 4. Versterking expertise jeugd- en gezinsteams bij problematiek in de Jeugdzorg

Cultuur & Cultureel erfgoed

 1. Investeren in Cultureel (Wereld)erfgoed
 2. Verantwoorde landschapskunst
 3. Bescherm archeologische vondsten en bouwwerken van  cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde