voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Wie we zijn

Home / Wie we zijn

Dit zijn wij

Welkom op deze pagina 

De boegbeelden van Sterk Lokaal Flevoland, van senatoren tot lokale politici, benadrukken overal en keer op keer waarom Sterk Lokaal Flevoland ‘anders’ is.
Dat Sterk Lokaal Flevoland, politiek gezien, dichter dan wie ook bij de burgers en bedrijven staat. Daardoor is Sterk Lokaal Flevoland niet gewoon, maar juist bijzonder. 

Sterk Lokaal Flevoland stelt bij elk initiatief de voorwaarde dat wanneer de participatie niet goed verlopen is, wanneer de inwoners vooraf niet optimaal zijn betrokken, het plan terug moet naar de tekentafel. Daarbij wil SLF dat inwoners in de planfase betrokken worden, dat zij inspraak krijgen bij de plannen die gemaakt worden en meebeslissen over de te maken keuzes.
Door zo vroeg mogelijk de inwoners te betrekken zullen er betere plannen worden ontwikkeld, die op minder of geen weerstand stuiten en beter passen in Flevoland. We zijn ook voorstander van een gedeputeerde, die er specifiek voor zorgdraagt dat een volwaardige participatie van inwoners in de toekomst gegarandeerd wordt.
SterkLokaalFlevoland (SLF) is een platform van onafhankelijke lokale partijen in de provincie Flevoland. Onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in een platform samen, wisselen ideeën uit vooral bij zaken die in het belang van de inwoners die eigen gemeentegrens overschrijden.
De eigen identiteit van alle partijen binnen het platform staan centraal. We trekken samen op als één politiek platform “Eenheid door verscheidenheid”. Binnen het platform SLF geven de lokale partijen onze kiezers gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap. SLF is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator.
SLF legt in dit programma terecht de nadruk op ‘de lokale politiek’ Waarom u 15 maart 2023 op SLF gaat stemmen! Voorheen kon u in Flevoland alleen op landelijke politieke partijen stemmen. Nu kunnen ook lokale stemmers bij de provinciale verkiezingen op ‘Lokalen’ stemmen! Alle burgers tellen mee in onze zes gemeenten. Van jong tot oud, kleine en grote ondernemers.
We mogen trots zijn op een provincie die groeit, vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer gaat tellen.

Aangesloten bij het landelijke platform Onafhankelijke Politiek Nederland

Sterk Lokaal Flevoland

 1. staat voor Onafhankelijke Politiek.
 2. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen.
 3. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Flevoland woont.
 4. Wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom.
 5. Inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan.
 6. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen.
 7. Kiest voor de Kracht van de Regio (Regionalisme).
 8. Voor kleinschaligheid en betrokkenheid.
 9. De Menselijke Maat is de norm.
 10. Bij OPNL doet iedereen mee.

van 'ONDER OP & SAMEN'

a) Politiek van onder op, zo dicht mogelijk bij de burgers.
b) Besluitvorming gebaseerd op de lokale situatie: naar aard en schaal
c) Dichtbij en op maat.

Inclusiviteit

a) Iedereen doet mee en de belangen van ieder wegen mee.
b) Besluitvorming gebaseerd op de lokale samenleving: ieders belang telt
c) Gelijk speelveld voor iedereen.

Solidariteit

 1. Eenheid in verscheidenheid.
 2. Besluitvorming gebaseerd op: ‘we doen het samen’

Samen staan we sterk