voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Geen financiële Rijksondersteuning lokale partijen

Home / nieuwsberichten

Geen financiële Rijksondersteuning lokale partijen

Voorlopig kunnen gemeenteraden en ‘Lokale’ raadsleden nog niet rekenen op extra financiële ondersteuning vanuit het rijk, aldus minister Bruins Slot (CDA). Landelijke partijen kunnen wel gewoon hun lokale afdelingen financieel ondersteunen. Daarom ondersteunt SterkLokaalFlevoland zowel fysiek als financieel lokale partijen met de gemeenteraadsverkiezingen in Flevoland.

Voorlopig kunnen gemeenteraden en raadsleden niet rekenen op extra financiële ondersteuning vanuit het rijk. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot onlangs in een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR).

Zakkenvullers
Tijdens dat studiogesprek deed de voorzitter opnieuw een oproep om geld in het Gemeentefonds ondersteuning te oormerken, zodat zeker is dat raadslid krijgt om te controlerende werk zo mogelijk te kunnen doen. Volgens hem is nu het gevaar dat het onderwerp een politiek item wordt in de gemeenteraden, waarbij de ene partij pleit voor extra geld voor ondersteuning en de andere partij ‘zakkenvullers’ roept. ‘Dat moet je niet willen.’ Hij wijst er verder op dat het moeilijk is uit te leggen aan de inwoners dat je een buurthuis moet, maar meer geld uitgeeft aan de gemeente. Raadsleden zijn verbodene mensen, met hart voor hun gemeente. Voor hen geldt: liever meer geld voor de stad en minder voor ons.’

Werkdruk
Meer ondersteuning zou volgens Belhaj de werkdruk van raadsleden kunnen verlagen en het animo voor het raadslidmaatschap kunnen vergroten. Belhaj Bruins Slot de ‘bundeling in de grote stad’ aan, waarin 29 bundels leden vertellen over hoe zij het raadslidmaatschap voltooid en ervaren. In het inleidende hoofdstuk zegt Belhaj dat de werkdruk van raadsleden te hoog is en structurele oplossingen die werkdruk moeten verlagen, zodat de raadsleden de kwaliteit van het bestuur beter kunnen beoordelen. ‘Fulltime raadslidmaatschap is één van de opties om dat te voorkomen.’ Zelf spreekt hij geen voorkeur uit. De leden zijn er erg over. De werkdruk voor gemeenteraadsleden is nu voor het eerst een uitgave, ook in Den Haag, signaleert hij.‘ Men ziet dat het niet meer haalbaar is. Als alles erover eens is dat we een probleem hebben,

Geen belofte
Minister Bruins Slot had eerder al eens gezegd ‘samen met anderen te willen werken aan goede randvoorwaarden voor het openbaar bestuur’, maar tegenover Belhaj geen beloftes over extra of geoormerkte financiële ondersteuning. Wel zei ze dat dit ‘het moment is om het onderwerp op tafel te leggen’. Ze wees erop dat samen optrekken door gemeenten belangrijk is. Als gemeenten en griffies onderling samenhangen en goede communicatie, zorg je ook van elkaar leert. Dat is iets waar je aan kunt werken als gemeenten in een regio. Door het maken van afspraken kun je versterken.’ Ook over de minister uitvoeringstoets de centrale effecten die invoering van nieuw rijksbeleid duidelijk moet gaan wat de zijn voor mede-overheden. Ze erkende dat de uitgaven de afgelopen jaren niet met de vastgelegde genomen aan gemeenten. Het gesprek moet volgens haar ‘aan de voorkant’ worden gevoerd, want ‘ook ik wil dat raden en gemeenten in zijn om hun genomen goed uit te voeren’.

Meld je aan bij onze partij en word lid!