voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Kieslijst Eerste Kamer vastgesteld -Wout Jansen lijst 13 plaats 6-

Home / nieuwsberichten

Kieslijst Eerste Kamer vastgesteld -Wout Jansen lijst 13 plaats 6-

De Onafhankelijke Politieke Partij Nederland (OPNL) heeft lijst 13 toegewezen gekregen. 16 partijen nemen deel aan de Eerste Kamerverkiezing op 30 mei 2023. Dat maakte de Kiesraad bekend tijdens een openbare zitting op 8 mei 2023. De Kiesraad oordeelde in de zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten. Ook werden de lijsten genummerd. De op 15 maart 2023 gekozen provinciale statenleden (572) mogen dan (getrapt) hun stem uitbrengen

Stemwaarden per provincie
De Kiesraad heeft de stemwaarden voor de Eerste Kamerverkiezing van 2023 vastgesteld. Niet iedere stem telt even zwaar bij de Eerste Kamerverkiezing. Het gewicht van de stem, de stemwaarde, hangt af van het aantal inwoners van de provincie of het openbaar lichaam, en het aantal kiesgerechtigden voor het kiescollege niet-ingezetenen. De Kiesraad stelt de stemwaarden vast op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde bevolkingsaantallen per 1 januari 2023. De stemwaarde van Flevoland met haar 444.850 duizend inwoners geeft een stemwaarde van 109 punten, alleen Zeeland heeft met 100 punten een mindere stemwaarde terwijl Zuid-Holland de hoogste stemwaarde heeft van 692. Om 1 senator zetel te behalen heb je 3100 punten nodig. Dit houdt in dat de grootste provincies, van welke partij dan ook, de meeste kans maken om senatoren leveren.

Lijstnummering
De Kiesraad nummerde de kandidatenlijsten. De partijen die bij de Eerste Kamerverkiezing in 2019 één of meer zetels hebben behaald, krijgen een nummer op basis van het aantal (gewogen) stemmen dat deze partijen destijds behaalden. Bij kandidatenlijsten van politieke partijen die op dit moment geen zetel hebben in de Eerste Kamer wordt eerst gekeken naar het aantal kieskringen (provincies en kiescolleges) waar zij deelnemen. Bij deelname in een gelijk aantal kieskringen wordt geloot. BBB en JA21 nemen elk in 12 kieskringen deel. Volt neemt in 11 kieskringen deel. Volt kreeg daarom lijstnummer 16 toegewezen. Voor de lijstnummering van BBB en JA21 werd geloot.

 1. Forum voor Democratie
 2. VVD
 3. CDA
 4. GROENLINKS
 5. D66
 6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 7. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 8. SP (Socialistische Partij)
 9. ChristenUnie
 10. Partij voor de Dieren
 11. 50PLUS
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) Plaats 6 Wout Jansen namens SterkLokaalFlevoland
 14. JA21
 15. BBB
 16. Volt

Meld je aan bij onze partij en word lid!