voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Miljardenclaim op de Nederlandse Staat vanwege blunder in Pensioenwet 2007

Home / nieuwsberichten

Miljardenclaim op de Nederlandse Staat vanwege blunder in Pensioenwet 2007

10 miljoen Nederlanders hebben recht op schadevergoeding die kan oplopen tot €137 miljard als gevolg van een kardinale fout van de Nederlandse overheid;
Het kabinet verzuimde in 2007 een dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) te implementeren in de Pensioenwet met als gevolg indexatieschade voor alle pensioenbelanghebbenden;
Pensioengedupeerde de heer J. Bakker (84) uit Leeuwarden eist in kort geding tegen de Nederlandse Staat €26.000 indexatieschade op;
De Stichting PensioenVoldoen.NL voegt zich in het kort geding van de heer Bakker en treedt op namens alle belanghebbenden die zich aansluiten bij de collectieve
claim tegen de Staat.

10 miljoen Nederlanders, onder wie werkenden die pensioenpremies betalen, gepensioneerden en nabestaanden, hebben naar schatting voor €137 miljard schade geleden omdat de Staat der Nederlanden een kardinale fout heeft gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet 2007. Het toenmalige kabinet heeft destijds verzuimd de dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op te nemen in die Pensioenwet.
De Nederlandse Staat wordt in kort geding gedaagd door de 84-jarige pensioengerechtigde de heer J. Bakker uit Leeuwarden. Bakker eist dat zijn indexatieschade volledig wordt gecompenseerd. De voormalig ambtenaar heeft ruim €26.000 te goed, omdat in de periode van 2008 tot in 2019 zijn pensioen op basis van ondeugdelijke wetgeving niet is gecompenseerd. De Stichting PensioenVoldoen.NL voegt zich als eiser in het kort geding.

De Stichting PensioenVoldoen.NL eist in een collectieve juridische actie dat de Nederlandse Staat de aangerichte schade herstelt. De ministers Van Gennip en Schouten (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn begin april in kennis gesteld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane megaschade.
De blunder in de pensioenwetgeving werd recent ontdekt na een diepgaand onderzoek naar de wetgevingsgeschiedenis. IORP I was vóór 2007 nog wel opgenomen in de Nederlandse Pensioen- en Spaarfondsenwet, maar door een fout van de Nederlandse wetgever in 2007, werd deze dwingende Europese regelgeving niet in de nieuwe
Pensioenwet geïmplementeerd. De fout is waarschijnlijk te goeder trouw gemaakt, schrijft de Hilversumse advocaat mr. Jos Wouters aan de bewindslieden Van Gennip en Schouten, maar heeft grote gevolgen voor de pensioengerechtigden.

Verkeerde rekenmethode
Door jarenlang de verkeerde rekenmethode te gebruiken om de dekkingsgraad vast te stellen, is er vanaf 2008 tot en met 2021 op grote schaal indexatieschade geleden. De rekensom had volgens de Europese richtlijn op het gerealiseerde rendement van de pensioenfondsen moeten worden berekend in plaats van de door de Pensioenwet voorgeschreven risicovrije rente. Die risicovrije rente is de afgelopen jaren zelfs tot onder 0% gedaald terwijl de pensioenfondsen gemiddeld 8% per jaar rendeerden en daarom zou er wel voldoende ruimte zijn geweest, de dekkingsgraad, om de pensioenen te indexeren.
Pensioengerechtigden kregen daardoor gemiddeld 20% van hun pensioen er niet bij. Indexatie van het pensioen behoort volgens de Europese jurisprudentie tot het eigendomsrecht van de gepensioneerden en de deelnemers van het pensioen.
Als de rechter de eis tot schadevergoeding toekent, zijn de financiële gevolgen ongekend groot. De Staat is dan aansprakelijk voor de schade vanaf 2008 tot 2019. Vervolgens zal de Staat voor de schade tot en met 31 december 2021 aansprakelijk worden gesteld. Het totale schadebedrag bedraagt dan €137 miljard, exclusief de wettelijke rente.

De Stichting PensioenVoldoen.NL rekent erop dat de Staat de problemen samen met de pensioenfondsen oplost. Nederlandse pensioenfondsen behoren tot de rijkste pensioenfondsen ter wereld. Het niet geïndexeerde deel van het pensioen bevindt zich nog steeds in de kas van de pensioenfondsen.
De Stichting PensioenVoldoen.NL roept alle pensioenbelanghebbenden (werkenden die pensioenpremies betalen, gepensioneerden en nabestaanden) op zich aan te sluiten bij de juridische actie tegen de Nederlandse Staat via www.PensioenVoldoen.NL. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
De heer John Bakker uit Leeuwarden eist indexatie van zijn pensioen en start een kort geding tegen de Nederlandse Staat.

Meld je aan bij onze partij en word lid!