voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Bestuurlijke Vernieuwing

Home / Bestuurlijke Vernieuwing

Bestuurlijke Vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing

          Sterk en betrouwbaar Lokaal Flevoland staat voor een sterk duaal Provinciaal Bestuur. 

Over referenda wordt in Nederland al decennialang gediscussieerd. Referenda is een goede manier om burgers meer invloed te geven omdat kiezers actiever deelnemen aan het publieke debat. Sterk Lokaal Flevoland is voor de invoering van een provinciaal correctief bindend referendum.

Sinds twee jaar kan de Commissaris van de Koning door de burgers of de Provinciale Staten worden benoemd. Sterk Lokaal Flevoland is een groot voorstander van een democratisch gekozen Commissaris van de Koning. In december 2018 werd hiervoor een grondwetswijziging doorgevoerd waardoor de Kroonbenoeming niet meer grondwettelijk is vastgelegd.

Hierdoor ontstaat er ruimte voor het invoeren van een gekozen Commissaris en burgemeester. Sterk Lokaal Flevoland zal dit in Flevoland stimuleren! Sterk Lokaal Flevoland is voor de invoering van een “Kenniscollege” van gedeputeerden. Ook wel “Expert-College” genoemd, bestaande uit hoogleraren, ondernemers (waar relevant) en andere inhoudelijke kennisdragers. Dan is er veel ‘portefeuillekennis’ die bij politieke benoemingen vaak ontbreekt.

Sterk Lokaal Flevoland kiest dus voor een onafhankelijk kenniscollege die werkt met een Statenakkoord (uitvoeringsprogramma). De richting die in de politiek zichtbaar is, maar soms door versplintering niet tot uiting komt, kan dus juist beter tot uiting komen. Dat is de democratie. Je doet recht aan alle partijen in de Provincie. Democratie is niet het recht van de sterkste, niet de dictatuur van de meerderheid, maar ook het rekening houden met de minderheid. Juist dat kan beter tot uiting komen met een onafhankelijke college. Men kan inhoudelijke experts op onderwerpen zetten, totale plannen smeden zonder dat er genuanceerd hoeft te worden vanwege partij belangen. Ook dient voor de burger het inspreekrecht in de Provinciale Staten te worden versterkt en moet de transparantie van besluitvorming krachtiger. Dat versterkt het vertrouwen in de provinciale politiek. Geen megalomane risicoprojecten meer uitvoeren en bestuurders aansprakelijk stellen voor het leveren van een wanprestatie (Lees: Floriade 100+ miljoen)

Speerpunten

  1. Er dient een Statenakkoord te komen;
  2. Kandidaat gedeputeerden dienen te solliciteren;
  3. Gekozen Commissaris van de Koning;
  4. Gekozen Burgemeester in de Flevolandse gemeenten;
  5. Bij megalomane risicoprojecten bestuurders aansprakelijk stellen voor mismanagement;
  6. Voer referendum in bij grote projecten;
  7. Zonder participatie geen besluitvorming.