voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Cultuur en Cultureel erfgoed

Home / Cultuur en Cultureel erfgoed

Cultuur en Cultureel erfgoed

Cultuur & Cultureel erfgoed

In Flevoland hebben we prachtige landschapskunst – met internationale allure. En er zijn waardevolle iconen: werelderfgoed Schokland, scheepswrakken, Batavialand, de podiumkunsten. Bijzonder is dat cultuur hier niet uit traditie voortvloeit, maar steeds vanuit onontgonnen gebied wordt opgebouwd.

Cultureel erfgoed zijn sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Waar het erfgoed in de andere provincies van Nederland zich boven de grond bevindt, zit het cultureel erfgoed van Flevoland voor een deel in de grond.

Cultureel erfgoed is in Flevoland een verzamelnaam voor archeologische monumenten, vondsten en opgravingen, cultuurmonumenten, cultuurlandschappen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten (Urk).

Maar ook artistieke en bouwkundige kunstwerken. Het gaat om voorwerpen, verzamelingen en bouwwerken die een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis hebben.

Sterk Lokaal Flevoland wil zich inspannen voor volgende generaties. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis en kan bijdragen aan de culturele identiteit. Wij beschermen het erfgoed in de provincie Flevoland.

De provincie heeft een flinke duit in het zakje gedaan voor de Floriade. De Floriade was een financieel debacle. Gelet op de huidige financiële economische situatie stelt Sterk Lokaal Flevoland andere prioriteiten (woningbouw en economie) en zal door de provincie niet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld een nieuw regionaal kunstmuseum in Almere, dit is immers een gemeentelijke aangelegenheid.

Speerpunten

  1. Investeren in Cultureel (Wereld)erfgoed;
  2. Bescherm archeologische vondsten en bouwwerken van  cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde.
  3. Versterking van Cultureel (wereld)erfgoed (Schokland);
  4. Meer uitdragen van kunst & cultuur, natuur en archeologie;
  5. Aanleg Randmeer Noordoostpolder (Vollenhove/Blokzijl/Kuinre)