voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Energie

Home / Energie

Energie

Energie

De leefbaarheid van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland wordt ernstig aangetast door de grote hoeveelheid windturbines die onze provincie rijk is. Sterk Lokaal Flevoland streeft naar een uitsterfconstructie en een algemene stop op verdere plaatsing van Windturbines! Sterk Lokaal Flevoland is tegen verdere aantasting van het landschap door megalomane 200 meter hoge turbines.

Wij moeten de komende decennia gebruiken om onderzoeken te stimuleren naar compensabele alternatieve energie mogelijk te maken.

Voor zonnepanelen is alleen plaats op (industriële) gebouwen en niet op kostbare landbouwgrond.
Agrariërs verdienen daarom co2 compensatie voor het plaatsen van zonnepanelen op hun bedrijfspanden. Dan hoeven zonnepanelen niet op vruchtbare landbouw grond te staan.

Ook dienen er grote opslagbatterijen te komen voor opgewekte stroom door particulieren in de wijken en op bedrijventerreinen. Zodat de opgewekte stroom overdag ook in de avond en nacht gebruikt kan worden.

De salderingsregeling moet in stand blijven. De regering wil deze afschaffen.  Eerst de mensen verlokken om zonnepanelen op hun dak te plaatsen en vervolgens de verrekening van de opbrengsten te stoppen. Dit vinden wij een grote schande!  

De provincie moet extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen (ook voor langzaam verkeer)

Wij willen een onderzoek naar productie, infrastructuur en toepassing van Waterstof in Flevoland.

Speerpunten

  1. Onderzoek naar productie, infrastructuur en toepassing van Waterstof in Flevoland;
  2. Windparken dienen gesaneerd te worden en 1 wiek zwart ter bescherming van de vogels;
  3. Onderzoeken stimuleren naar compensabele alternatieve energie;
  4. Voor zonnepanelen is alleen plaats op (industriële) gebouwen en niet op kostbare landbouwgrond;
  5. Bevorderen van aanleg  ‘wijk-batterijen’ en bij bedrijventerreinen voor opslag geleverde stroom door zonnepanelen en windmolens;
  6. Agrariërs verdienen co2 compensatie voor het plaatsen van zonnepanelen op hun bedrijfspanden.