voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Financiën & subsidies

Home / Financiën & subsidies

Financiën & subsidies

Het zal u niet zijn ontgaan dat het kabinet van VVD, CDA, D66 en CU/SGP de afgelopen jaren forse bezuinigingen heeft doorgevoerd en dat de uitkeringen die Flevolandse gemeenten van de rijksoverheid ontvangt behoorlijk is gedaald. We moeten het dus doen met minder geld en daarom zullen er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten worden gesteld.

Het geld dat de provincie nodig heeft om haar taken te kunnen doen, komt voor een groot deel van het Rijk. Het Rijk stort elk jaar een deel van de belastingopbrengsten in het Provinciefonds. Het geld uit dat Provinciefonds wordt over de 12 provincies verdeeld.

Een andere inkomstenbron van de provincie is de opcenten motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst int deze belasting en draagt deze af aan de provincie. SLF vindt dat de stijgingen op deze inkomstenbron moet worden bevroren gezien de verslechterde financiële situatie in het land. Naast deze inkomstenbronnen, krijgt de provincie ook nog ‘doeluitkeringen’ van het Rijk voor bijvoorbeeld Natuur en Taal en ontvangt de provincie rendement, dividend en subsidies. SLF ziet toe dat deze gelden verantwoord worden besteed aan o.a. infrastructuur, zorg, economie en recreatie

Een sluitende provinciale begroting is een harde eis, maar mag niet ten koste van de inwoners!