voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Financiën & subsidies

Home / Financiën & subsidies

Financiën & subsidies

Financiën & Subsidies

Het geld dat de provincie nodig heeft om haar taken te kunnen doen, komt voor een groot deel van het Rijk. Het Rijk stort elk jaar een deel van de belastingopbrengsten in het Provinciefonds. Het geld uit dat Provinciefonds wordt over de 12 provincies verdeeld.

Een andere inkomstenbron van de provincie is de opcenten motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst int deze belasting en draagt deze af aan de provincie. Sterk Lokaal Flevoland vind dat de provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, gelet op het verslechterde besteedbaar inkomen (inflatie) van de Flevolanders en de (te) hoge brandstof prijzen.

Naast deze inkomstenbronnen, krijgt de provincie ook nog ‘doeluitkeringen’ van het Rijk voor bijvoorbeeld Natuur en Taal en ontvangt de provincie rendement, dividend en subsidies. Sterk Lokaal Flevoland ziet toe dat deze gelden verantwoord worden besteed aan o.a. infrastructuur, zorg, economie en recreatie

Een sluitende provinciale begroting is een harde eis, maar mag niet ten koste van de inwoners! Daarom wil Sterk Lokaal Flevoland in het kader van het gelijkheidsbeginsel dat alle zes gemeenten in Flevoland vrij van hondenbelasting zijn! 

Speerpunten

  1. Verhoging/inflatie opcenten Motorijtuigenbelasting bevriezen voor komende jaren, beter om deze belasting te verlagen;
  2. Uitgave van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, economie en recreatie.
  3. Ale gemeenten vrij van hondenbelasting.