voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Immigratie & Arbeidsmigranten

Home / Immigratie & Arbeidsmigranten

Immigratie & Arbeidsmigranten

De onrust in Europa vraagt om kordate maatregelen. Vluchtelingen verdienen een veilige haven, maar dat hoeft niet altijd in Europa te zijn. Wij willen asielzoekers uit m.n. Islamitische landen (bijv. Syrië, Afghanistan Somalië) opvangen in hun eigen regio. Via de senaat zullen we voorstellen daarin ondersteunen. Zo stoppen we de levensgevaarlijke praktijken van mensensmokkelaars en maken we een einde aan de ongecontroleerde toestroom.

Van nieuwkomers in Nederland verwachten we dat ze zelf moeite doen om in te burgeren. Onze taal, cultuur en waarden staan daarbij centraal. SLF vindt dat de buitengrenzen van de EU op orde moet worden gebracht. Alleen zo kunnen we het aantal asielaanvragen echt naar nul brengen en zelf een kleine groep mensen selecteren die passen in onze samenleving. Er wonen veel te veel mensen illegaal in de provincie. Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie. Daarom moet illegaliteit hard worden bestreden. SLF wil dat gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Door die opvang worden mensen namelijk niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Statushouders die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven, moeten hun verblijfsvergunning verliezen.