voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Immigratie & Arbeidsmigranten

Home / Immigratie & Arbeidsmigranten

Immigratie & Arbeidsmigranten

De onrust in Europa vraagt om kordate maatregelen. Vluchtelingen verdienen een veilige haven, maar dat hoeft niet altijd in Europa te zijn. Wij willen de instroom van asielzoekers beperken door vluchtelingen zo veel als mogelijk op te vangen in hun eigen regio. Via de senaat zullen we voorstellen daarin ondersteunen. Zo stoppen we de levensgevaarlijke praktijken van mensensmokkelaars en maken we een einde aan de ongecontroleerde toestroom.

Van nieuwkomers in Nederland verwachten we dat ze zelf moeite doen om in te burgeren en dienen een economische bijdrage te leveren aan onze samenleving. Onze taal, cultuur en waarden staan daarbij centraal. Sterk Lokaal Flevoland vindt dat de buitengrenzen van de EU op orde moet worden gebracht. Alleen zo kunnen we het aantal asielaanvragen beperken en controleerbaar houden.

Vanwege het vigerend landelijk beleid worden uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks uitgezet met als gevolg dat deze mensen in de illegaliteit terecht komen. Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie. Daarom moet illegaliteit hard worden bestreden. Sterk Lokaal Flevoland wil dat gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Door die opvang worden mensen namelijk niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Statushouders die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven, moeten hun verblijfsvergunning verliezen.

Speerpunten

De instroom van asielzoekers beperken door vluchtelingen zo veel als mogelijk op te vangen in hun eigen regio;

  1. Geen voorrang aan statushouders op de woningmarkt;
  2. Asielzoekers dienen een economische en/of maatschappelijke bijdrage te leveren aan onze samenleving;
  3. Gemeenten verlenen geen medewerking aan uitgeprocedeerde asielzoekers.