voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Natuur en Biodiversiteit

Home / Natuur en Biodiversiteit

Natuur en Biodiversiteit

Natuur & Biodiversiteit

Oostvaardersplassen.

Toen de grote grazers in de Oostvaardersplassen werden uitgezet vond men dat deze, ondertussen verwilderde, dieren een zo vrij en ongestoord mogelijk leven moesten kunnen leiden. Dit kon volgens ons alleen door het leefgebied te vergroten, door het te verbinden met omliggende gebieden, en door bomen en struiken te planten in de kale gebieden zodat er voorzien werd in voldoende voedsel en beschutting. Maar naar de visie van Sterk Lokaal Flevoland heeft de Oostvaardersplassen nooit de kans gekregen zich goed te ontwikkelen. Zo is het niet verbonden met andere natuurgebieden en ook binnen het gebied heeft men niet voldoende maatregelen genomen om ‘begrazing’ goed te sturen. Tot die tijd zal er ‘verantwoord beheer’ moeten plaatsvinden. Dit betekent dat in de toekomst het aantal Heckrunderen en Konikpaarden gereduceerd dient te worden door mogelijk de prikpil en/of verplaatsingen. De Oostvaardersplassen dienen gedeeltelijk openbaar toegankelijk te zijn voor recreatie.

Sterk Lokaal Flevoland staat voor het vergroten van het leefgebied. Teveel dieren op te weinig oppervlakte leidt namelijk tot een ernstige verstoorde biotoop en habitat. De verbinding van de Oostvaardersplassen met omliggende gebieden, zoals het Horsterwold, is van belang om (grote grazers) dieren de kans te geven te migreren. Sterk Lokaal Flevoland pleit voor een zo snel mogelijk een verbinding tussen deze gebieden. Dit alles binnen een verantwoord wildbestand.

Géén wolf in Flevoland. Er zal wetgeving moeten komen waarin de wolf gekwalificeerd wordt als schadelijk wild.

Biodiversiteit

Sterk Lokaal Flevoland vindt dat we de biodiversiteit in Flevoland moeten versterken. De provincie Flevoland heeft het Actieplan Biodiversiteit opgesteld. Sterk Lokaal Flevoland zet zich in om samen met alle overheden, organisaties en burgers zich gezamenlijk in te zetten om de biodiversiteit te vergroten. Samen met andere partners willen we ons vanuit het plan richten op natuurgebieden, landelijke en stedelijke gebieden.

Stikstof

Sterk Lokaal Flevoland vindt dat veehouders zonder de juiste (stikstof) vergunningen niet tot stoppen gedwongen kunnen worden, maar wel dat die bedrijven gelegaliseerd worden op kosten van de overheid.

Speerpunten

  1. Meer stadsnatuur;
  2. Landbouwgrond blijft landbouwgrond;
  3. Verantwoord beheer van grofwild en grote grazers in de Oostvaardersplassen door toekomstig reduceren van o.a. de Heckrunderen en Konik paarden tot een aanvaardbaar aantal (prikpil/verplaatsen);
  4. Alle honden en katten moeten worden gechipt, zodat de dierenasiels minder problemen hebben hun baasjes terug te vinden; 
  5. Stimuleren biologische landbouw;
  6. GEEN verplichte sanering boeren- en visserijbedrijven;
  7. Géén Wolf in Flevoland. (Nul-optie).