voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

SLF stelt vragen over 2 jaar uitstel Schokkerringweg

Home / nieuwsberichten

SLF stelt vragen over 2 jaar uitstel Schokkerringweg

Waarom is de renovatie van het gedeelte Nagele-Schokland van de Schokkerringweg door Gedeputeerde Staten voor 2 jaar uitgesteld?
Onze vertraging is het gevolg van het verleggen van kabels door netbeheerders. Deze verlegging is randvoorwaardelijk om de renovatiewerkzaamheden aan de Schokkerringweg uit te kunnen voeren. Bij de netbeheerders heeft verzwaring van het stroomnet prioriteit, waardoor de verleggingsprojecten bij netbeheerders vertragen. Volgens de planning van de netbeheerders is de verlegging van de kabels in het tweede kwartaal van 2025 gereed. Daarna begint het oogstseizoen, waardoor er te weinig tijd overblijft voor het groot onderhoud aan de weg. Daarmee is uitvoering in 2026 onvermijdelijk.

Welke implicaties heeft dit uitstel voor de geplande termijn van de aanpak van het gedeelte Schokland- Ens?
Het gemelde uitstel heeft geen gevolgen voor de planning van de renovatiewerkzaamheden aan de schokkerringweg tussen Schokland en Ens. De planning voor het groot onderhoud tussen Schokland en Ens blijft vooralsnog realisatie in 2026. Ook in deze fase speelt de verlegging van kabels een belangrijke factor, maar daar treffen we nu al de nodige voorbereidingen voor. De werkzaamheden op beide tracédelen worden zodanig op elkaar afgestemd dat de overlast beperkt wordt. Hierover gaan we t.z.t. in gesprek met de omgeving.

Meld je aan bij onze partij en word lid!