voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

SterkLokaalAlmere roept op tot actie van de landelijke overheid tegen schimmelwoningen

Home / nieuwsberichten

SterkLokaalAlmere roept op tot actie van de landelijke overheid tegen schimmelwoningen

De zusterpartij van SterkLokaalFlevoland, politieke partij Sterk Lokaal Almere, samen met diverse lokale partijen in Nederland, neemt het voortouw in een dringende oproep aan de landelijke overheid om actie te ondernemen tegen vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen. Met een gedreven burgerinitiatief willen zij de aandacht van de Tweede Kamer vestigen op dit prangende issue, waarbij 40.000 handtekeningen het onderwerp op de parlementaire agenda kunnen brengen.

Gezondheid voorop
Deze lokale partijen benadrukken dat vocht en schimmel niet alleen de fysieke woning aantasten, maar ook een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van bewoners. Een landelijke aanpak is volgens hen cruciaal om te voorkomen dat huurders langer worden blootgesteld aan ongezonde leefomstandigheden. Daarom pleiten zij voor strengere controles en de ondersteuning van verhuurders bij het aanpakken van deze problematiek.

Samen staan we sterker
Het initiatief is gestart door Leefbaar Rotterdam en Hart voor Den Haag, de grootste partijen in respectievelijk Rotterdam en Den Haag. Sterk Lokaal Almere steunt deze beweging vol overtuiging, ook al heeft de partij geen zetel in de Almeerse raad. De kracht van lokale samenwerking overstijgt grenzen, waarbij het belang van gezonde en veilige huisvesting voor iedere burger centraal staat.

Als Sterk Lokaal Almere samen met SterkLokaalFlevoland zijn we vastberaden om ons in te zetten voor een rechtvaardige en gezonde leefomgeving, waarbij niemand wordt achtergelaten in onacceptabele omstandigheden. We roepen burgers op om dit initiatief te steunen en samen te strijden voor een betere toekomst voor alle huurders in Nederland.

Meld je aan bij onze partij en word lid!