voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

SterkLokaalFlevoland wil een Statenakkoord ipv een coalitieakkoord

Home / nieuwsberichten

SterkLokaalFlevoland wil een Statenakkoord ipv een coalitieakkoord

SterkLokaalFlevoland vindt dat de verkiezingsuitslag ons heeft laten zien dat de verdeeldheid onder mensen groot is en het vertrouwen in de politiek laag. Mede daarom doet een breedgedragen Statenakkoord hierdoor veel meer recht aan de verkiezingsuitslag en het herstel van vertrouwen bij de inwoners van Flevoland in de politiek. Het is aangetoond dat op andere plekken zoals Lelystad en in Nederland een dusdanige samenwerking goed is ontvangen en werkbaar is. Een breedgedragen Statenakkoord geeft een positieve impuls aan de betrokken van de Flevolanders bij de politiek. Ook in andere Provincies wordt breder gekeken dan de klassieke coalitie.

Gelet op de verdeeldheid en het aantal fractie’s in deze Staten blijft SterkLokaal voorstander van een Statenakkoord. Geen coalitie en oppositie politiek meer en gedeputeerden die door een tijdelijke Statencommissie op hun kwaliteiten worden geselecteerd. Wij blijven van mening dat als de partijen BBB, VVD, CU, PVV en SGP die nu met elkaar in gesprek gaan om een mogelijke coalitie te vormen, dit een instabiel college zal opleveren. Immers de CU wordt door haar eigen achterban als ‘ongeloofwaardig’ gezien vanwege hun samenwerking met de PVV, de VVD vier partijen uitsluit, terwijl ze zelf de grote verliezer zijn van de verkiezingen en de BBB de PvdA/GroenLinks uitsluit en feitelijk ook JA21 als zesde wiel aan de wagen niet ziet zitten. Maar ook Carolien van der Plas partijleider van de BBB met afschuw het beleid van Rutte omtrent stikstof afwijst.

Qua programma’s liggen ook wel dilemmas’, Lelystad Airport waar de BBB op tegen is en waar met name de VVD een grrot voorvechter is. Het zal ons niet verbazen als dit door hun wordt opgelost met het opnemen in het coalitieakkoord: ‘Wij gaan daar niet over’. Dit zou de giller van de eeuw zijn.

SterkLokaalFlevoland diende tenslotte samen met de PvdD een amendement in om de verkenners de opdracht te geven, onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Statenakkoord zoadat alle partijen aan tafel zitten. Die haalde het niet met 13 stemmen voor en 27 tegen.

Meld je aan bij onze partij en word lid!