voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Toelatingen en beëdigingen Lex Ruyssenaars Provinciale Staten

Home / nieuwsberichten

Toelatingen en beëdigingen Lex Ruyssenaars Provinciale Staten

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 28 februari stond Lex Ruyssenaars op de agenda om toegelaten te worden als lid van Provinciale Staten.

Nadat de commissie voor de geloofsbrieven haar bevindingen met de leden van Provinciale Staten had gedeeld, namen we afscheid met mooie warme woorden van de Commissaris van de Koning van Geert Post (SGP) en fractievoorzitter Wout Jansen (SterkLokaalFlevoland).

Wout Jansen, die op 8 februari als wethouder is benoemd in de gemeente Noordoostpolder wordt opgevolgd door Lex Ruyssenaars (SterkLokaalFlevoland). Lex kennen we als burgerlid namens de fractie SterkLokaalFlevoland. Nadat hij de verklaring van belofte had afgelegd, kon hij zijn zetel als fractievoorzitter van SterkLokaalFlevoland in de Statenzaal innemen.

Afscheid speech Wout Jansen 

8 februari 2024 ben beëdigd als wethouder in de gemeente Noordoostpolder. Omdat deze nieuwe verantwoordelijkheid mijn volledige toewijding en inzet vergt, ben ik daarom genoodzaakt mijn Statenlidmaatschap neer te leggen. Ik heb het vijfjarige Statenlidmaatschap bij de mooiste provincie van Nederland en het zijn van volksvertegenwoordiger altijd als eervol ervaren. Ik wil graag benadrukken dat ik met plezier en toewijding mijn taken als Fractievoorzitter heb vervuld.

LEX
Ik heb Lex ontmoet tijdens een gemeentelijk werkbezoek op de Floriade. De klik was er meteen. Heeft de Floriade toch nog iets goeds voortgebracht.  Lex heeft zich laten zien als actieve betrokkenheid als burgerlid, heeft geen commissie- en Statenvergadering gemist en heeft zich ontwikkeld als een volwaardig Statenlid. Hier bewijst het zijn burgerlid weer zijn waarde. Ik zie hem dan ook als een waardig en geschikte opvolger en draag met genoegen de verantwoordelijkheden als fractievoorzitter van SLF aan hem over. Ik wens hem van deze plek veel succes met deze fantastische rol als volksvertegenwoordiger.

Ten slotte dank ik alle Statenleden, het college de hard werkende en ondersteunende inzet van het griffie team, de medewerkers van de catering en alle anderen die ik nog vergeten ben om te noemen.

Ik wens u en de grote grazers in de OVP alle goeds toe.

Meld je aan bij onze partij en word lid!