voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Valse start nieuwe collegepartijen Flevoland?

Home / nieuwsberichten

Valse start nieuwe collegepartijen Flevoland?

In de provincie Flevoland is een coalitieakkoord bereikt; de fracties BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP zijn tot een overeenkomst gekomen. Hoe dit akkoord er precies uitziet zal vrijdagavond 16 juni worden gepresenteerd in het provinciehuis in Lelystad. Het coalitieakkoord wordt woensdag 21 juni in Provinciale Staten besproken.

Dan mag het toch op zijn minst vreemd gevonden worden dat buiten de 5 coalitiepartijen de andere 10 niet coalitiepartijen nog geen kennis hebben kunnen nemen van dit programma, immers dit collegeprogramma zal toch grotendeels gaan over de toekomst van Flevoland? In ieder geval tot 2027.
Maar dankzij omroep Flevoland is nu in ieder geval de naam wel bekend: “Toekomst voor het nieuwe land“.

Wij als SterkLokaal zijn zeer benieuwd naar de inhoud omdat het zeer belangrijk is wat dit programma gaat betekenen voor de belastingbetalers van Flevoland.
En in het bijzonder als het gaat over:

  • immigratie (ChristenUnie versus PVV?)
  • huisvesting van statushouder en arbeidsmigranten (ChristenUnie versus PVV?)
  • de uitvoering van de Spreidingswet (ChristenUnie versus PVV?)
  • de uitvoering van het nieuwe landbouwakkoord (BBB?)
  • Uitvoering Stikstofbeleid (BBB?)
  • Uitvoering PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof) (BBB?)
  • Uitvoering z.g. piekbelasters (BBB?)
  • Noodlijdende visserijsector en Maritieme servicehaven Urk (SGP-BBB) en
  • woningbouw opgave in verband met de druk op het Flevolandse stroomnet. (VVD: Bouwen, Bouwen en Bouwen?)

Meld je aan bij onze partij en word lid!