voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Herstel van het Zorgaanbod

Home / Herstel van het Zorgaanbod

Herstel van het Zorgaanbod

SLF is van mening dat naast alle specifieke zorg voor kwetsbare inwoners er toegankelijke basiszorg voor alle inwoners van Flevoland beschikbaar moet zijn. Door de komst van tienduizenden geplande woningen naar Flevoland neemt de kans om een basisziekenhuis in –met name – de Noordoostpolder opnieuw toe. De toename van de adherentie verplicht SLF om het zorgaanbod opnieuw op de agenda te zetten. SLF streeft naar een kwalitatieve- en kwantitatieve versterking en uitbreiding van de 1ste-, 1½-, en 2de-lijnszorg, thuiszorg, mantelzorg, ouderenzorg en dagbesteding. Gemeentelijke mantelzorginitiatieven en registratie moet worden versterkt om hogere efficiency en waardering te vergroten. Ook dient er –provinciebreed- een degelijk en financieel gezond Jeugdzorgnetwerk te zijn met jeugd- en gezinsteams en een krachtige jeugdexpertise. Gezamenlijk wonen en ouder worden verdiend een goede zorgbegeleiding.

Een zero-tolerance beleid en harde aanpak van drugs en aan drugs gelieerde criminaliteit, diefstal en molest is cruciaal voor een leefbaar Flevoland. SLF streeft naar verplichte arbeidsstages in de zorg voor studenten.

 

SLF zal (zorg)projecten, zoals op de oude Dokter Jansenziekenhuis locatie in de Noordoostpolder, provincie breed ondersteunen en bevorderen. Activiteitenprojecten voor jongeren en ouderen in de provincie zullen we samen met gemeenten waar mogelijk stimuleren en versterken. SLF stimuleert zolang mogelijke zelfstandigheid van ouderen en/of verzorgenden. Op sportgebied wil SLF een versterking van de buitensport. Daaronder valt ook het meer geschikt maken van stedelijk water voor de sportvisserij.