voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Herstel van het Zorgaanbod

Home / Herstel van het Zorgaanbod

Herstel van het Zorgaanbod

Herstel van het Zorgaanbod

Sterk Lokaal Flevoland is van mening dat naast alle specifieke zorg voor kwetsbare inwoners er toegankelijke basiszorg voor alle inwoners van Flevoland beschikbaar moet zijn. Door de komst van tienduizenden geplande woningen naar Flevoland neemt de kans om een basisziekenhuis in – met name – de Noordoostpolder opnieuw toe. De toename van de adherentie verplicht Sterk Lokaal Flevoland om het zorgaanbod opnieuw op de agenda te zetten. Sterk Lokaal Flevoland streeft naar een kwalitatieve- en kwantitatieve versterking en uitbreiding van de 1ste-, 1½-, en 2de-lijnszorg, thuiszorg, mantelzorg, ouderenzorg en dagbesteding.

Gemeentelijke mantelzorginitiatieven en registratie moet worden versterkt om hogere efficiency en waardering te vergroten. Ook dient er – provinciebreed – een degelijk en financieel gezond Jeugdzorgnetwerk te zijn met jeugd- en gezinsteams en een krachtige jeugdexpertise. Gezamenlijk wonen en ouder worden verdiend een goede zorgbegeleiding.

Een zerotolerance beleid en harde aanpak van drugs en aan drugs gelieerde criminaliteit, diefstal en molest is cruciaal voor een leefbaar Flevoland. Sterk Lokaal Flevoland streeft naar verplichte arbeidsstages in de zorg voor studenten.

Sterk Lokaal Flevoland zal (zorg)projecten, zoals op de oude Dokter Jansenziekenhuis locatie in de Noordoostpolder, provincie breed ondersteunen en bevorderen. Activiteitenprojecten voor jongeren en ouderen in de provincie zullen we samen met gemeenten waar mogelijk stimuleren en versterken. Sterk Lokaal Flevoland stimuleert zolang mogelijke zelfstandigheid van ouderen en/of verzorgenden.

Sterk Lokaal Flevoland steunt met name ook de kwetsbare ouderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarom ook alle steun voor het ‘Getijde’ van het ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad. Dit tijdelijk verblijf biedt een nieuwe vorm van zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland en houden op die manier niet onnodig ziekenhuisbedden bezet.

Speerpunten

  1. Onderzoek terugkeer basisziekenhuis in Noordoostpolder;
  2. Stimuleer levensloop bestendig wonen, thuiszorgprojecten;
  3. Versterk Gemeentelijke mantelzorginitiatieven;
  4. Versterking expertise jeugd- en gezinsteams bij problematiek in de Jeugdzorg;
  5. Extra ondersteuning voor initiatieven zoals ‘Getijde’ in St. Jansdal voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking;
  6. Activiteitenprojecten voor jongeren en ouderen in de provincie zullen we samen met gemeenten waar mogelijk stimuleren en versterken.