voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Provinciale Infrastructuur en Lelylijn

Home / Provinciale Infrastructuur en Lelylijn

 

Provinciale Infrastructuur en Lelylijn

De verbetering van de interne en externe infrastructuur in Flevoland blijft hoog op de agenda staan. Voor wat betreft de externe infrastructuur heeft SLF zich jarenlang stevig geërgerd aan de visieloze besluiteloosheid van het openbaar bestuur op landelijke niveau. Denk aan de IJmeerverbinding voor een goede ontsluiting naar Amsterdam en de ontwikkeling van de Lelylijn! Bereikbaarheid van en naar de provinciale gebiedsdelen in Flevoland is essentieel. SLF is positief over de Lelylijn. (Amsterdam/Lelystad/Emmeloord/Heerenveen/Groningen), maar er zijn zeker kanttekeningen te plaatsen. SLF streeft naar (vaar)verbinding Zeewolde/Harderwijk, busverbinding Lelystad-Enkhuizen en IJmeerverbinding. 

SLF is van mening dat exhorbitante woningbouwuitbreiding niet als “uitruilmechanisme” voor de Lelylijn mag zijn die tegen de visie op Leefbaarheid indruist. SLF staat voor gefaseerde, gematigde en verantwoorde woningbouw waarbij onze visie verwoord in de waarden die gekoppeld zijn aan een sterke fysieke samenleving en leefomgeving die niet mogen worden aangetast. SLF koestert het gebied waar u woont en waarbij de ontwikkeling wordt afgestemd op uw behoefte waarbij wij de identiteit van Flevoland wordt beschermd.

(SLF kan niet toestaan dat de provincie Flevoland wordt verkwanseld aan het Westen van Nederland door het afvalputje te worden voor extreme woningbouw. SLF koestert het gebied waar u woont en waarbij ontwikkeling wordt afgestemd op uw behoefte.)