voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Wonen

Home / Wonen

Wonen

In Flevoland zijn de prijzen van woningen hoog. Ook zijn er te weinig (huur)huizen: de woningnood is nijpend. Voor mensen met een middeninkomen is het in Flevoland uitermate lastig om iets betaalbaars te vinden. SLF wil dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen door gereguleerde en gefaseerde woningbouw toe te staan in alle delen van Flevoland. Er moet voldoende gebouwd worden voor o.a. docenten, politieagenten, zorgmedewerkers en andere mensen met een modaal inkomen die willen huren of kopen. SLF vindt dat kopen en huren moet betaalbaar blijven in Flevoland. SLF is tegen een beleid waarbij asielstatushouders sociale huurwoningen bezet houden, waardoor Nederlanders geen kans meer maken.