voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

Wonen

Home / Wonen

Wonen

Er zijn te weinig (huur)huizen: de woningnood is nijpend in Flevoland. Voor mensen met een middeninkomen is het in Flevoland uitermate lastig om iets betaalbaars te vinden.

Sterk Lokaal Flevoland wil dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen door gereguleerde en mix van gefaseerde woningbouw toe te staan in Flevoland. Daar is immers Flevoland voor drooggelegd.

In Flevoland krijgen gemeenten meer vrijheid om zelf te bepalen waar woningen gebouwd mogen worden met uitzondering op duurzame landbouwgrond.  

Op recreatieparken kan onder bepaalde (bouw)voorwaarden permanent gewoond worden. Dit kan gunstig uitwerken voor het stringente woning tekort in Flevoland.

Er moet voldoende gebouwd worden voor o.a. docenten, politieagenten, zorg- en ziekenhuis medewerkers. Ook moet er voldoende gebouwd worden voor andere mensen met een sociaal- en modaal inkomen die willen huren of kopen. Mochten de gemeenten deze handschoen niet oppakken dan zal de provincie dwang uitoefenen om versneld woningen te (laten)bouwen.

Geen voorrang voor statushouders! Er zijn immers in sommige gemeenten wachtlijsten bij woningcoöperaties van langer dan 10 jaar, Wij vinden dat voorrang geven aan statushouder een vorm van ‘positieve discriminatie’ is. De provincie zou zich daar niet mee moeten bemoeien.

Speerpunten

  1. Het bouwen van 100.000 betaalbare en levensloopbestendige woningen dient uitvoering aan gegeven te worden;
  2. Woonkansen voor starters, studenten, senioren en chronisch zieken dienen te worden vergroot;
  3. De lange wachtlijsten bij de woningbouw coöperaties wordt met stimuleringsgelden verkleind;
  4. Op recreatieparken wordt onder bepaalde (bouw)voorwaarden permanent gewoond worden.
  5. Bevorderen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO);
  6. Steden en dorpen gelijkmatig laten ontwikkelen rekening houdend met alle doelgroepen, inwoners die twee (2) jaar of langer ingeschreven staan krijgen voorrang;
  7. Stimuleren van levensloop bestendig wonen inclusief zorg.