voorzitter@sterklokaalflevoland.nl

SterkLokaalFlevoland: Liever sterven aan de kogel dan aan de vreselijke hongerdood!

Home / nieuwsberichten

SterkLokaalFlevoland: Liever sterven aan de kogel dan aan de vreselijke hongerdood!

SterkLokaalFlevoland: Liever sterven aan de kogel dan aan de vreselijke hongerdood!
Daarom zette SterkLokaalFlevoland ‘Dierenleed’ in Oostvaardersplassen weer op de provinciale agenda!

Een tussentijdse discussie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen lijkt volgens een meerderheid van de provinciale politiek (VVD, BBB, CU, CDA, PvdA/GroenLinks) niet zinvol. Fractievoorzitter Wout Jansen van SterkLokaalFlevoland denkt daar echter anders over. Volgens hem schiet Staatsbosbeheer tekort in het adequaat beheren met name het bijvoeren van de edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden tijdens de strenge wintertijden, en hij acht het juist nu noodzakelijk om hierover in gesprek te gaan.

Op initiatief van de fracties van SterkLokaal en 50plus stond het onderwerp woensdagavond op de agenda van de Statencommissie. Hoewel de discussie leek te gaan over een subsidie voor Staatsbosbeheer, wilde Jansen de focus leggen op de conditie van de grote grazers, zoals edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden.

Volgens Jansen hebben de dieren de afgelopen twee winters aanzienlijk slechtere condities gehad dan wat Provinciale Staten in 2018 in hun beleid hebben vastgesteld. Met de winter voor de deur wil Jansen voorkomen dat de dieren een hongerdood sterven, zoals dit de afgelopen jaren dikwijls is gebeurd. Drie insprekers benadrukten dat de dieren momenteel in slechte conditie verkeren en dat Staatsbosbeheer tekortschiet in zijn taak.

Om mogelijke maatschappelijke onrust te voorkomen, drong SterkLokaalFlevoland aan op een snellere evaluatie van het beleid, nog voordat de geplande evaluatie na de winter van 2024/2025 plaatsvindt. Wellicht zou deze evaluatie kunnen leiden tot het verwijderen van alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen.

Meld je aan bij onze partij en word lid!